Bevezető

sri chinmoyKedves barátaim, fivéreim és nővéreim, én az imádság embere vagyok, és a béke tanítványa. Imádkozom a Mennyei Atyához, hogy minden isteni tulajdonságotokat hozza felszínre, és növelje meg végtelen mértékben. Imádkozom Istenhez, hogy ajándékozzon meg mindannyiótokat Álom-Tanításával, ami maga a béke.

Úgy érzem, a világbéke az imádság, a meditáció és az odaadó szolgálat segítségével születhet meg. Minden egyes egyénnek meg kell próbálnia boldoggá tenni másokat, mert csak a boldogságon keresztül juthatunk békéhez. Ha szeretettel és őszintén boldogságot tudunk szerezni valakinek, akkor ő csupa jóindulat lesz irántunk. Tehát a boldogságból békét nyerünk, és a békéből boldogságot. E kettő elválaszthatatlan.

A mi világunk sajnos nem látta még a béke arcát, és nem érezte még a béke szívét. Miért? Éppen azért, mert csak elménk zsenialitásával és nagyszerűségével próbáljuk létrehozni a békét. Mindaddig, amíg a békét elménk képességeivel igyekszünk létrehozni, szomorú kudarcra vagyunk ítélve. Csak akkor arathatunk sikert, ha szívünk képességeit használjuk.

A szív tapasztalatai megerősítenek, kitágítják látókörünket, és megéreztetik velünk, hogy mindannyian egyetlen családhoz tartozunk, és csak egy otthonunk van. Minden ember zarándok. Szálljunk hát örömszárnyainkkal és örökké új álmainkkal a szeretet és az ígéret egén. Szeretetünkkel teljesen sajátunknak fogjuk látni és érezni a világot. Ígéretünkkel megnöveljük minden emberi lény és minden nemzet szépségét és isteniségét.

A legalázatosabban, legőszintébben és leglélekteljesebben imádkozom Mennyei Atyánkhoz, hogy az álmok egy olyan új évezredével ajándékozzon meg bennünket, amely felemeli az emberiség tudatát, és minden egyes emberi lényt a legfelsőbben tökéletessé tesz.

Sri Chinmoy

 sorsnavishop-banner

Sri Chinmoy tanítása – Gunagriha írása
Sri Chinmoy Belső Iskola
Sri Chinmoy könyvei
Sri Chinmoy spirituális útja

Sri Chinmoy Alapítvány